Hüsn-i Aşk

Hargehleri dûd-ı âh-ı hırmân
Sohbetleri ney gibi hep efgan
Her birisi bir nigâra urgun
Şemşir gibi dehanı pür hun
Ektikleri dâne-i şerâre
Biçtikleri kalb-i pâre pâre
Sattıkları hep metâ’-ı candır
Aldıkları sûziş-î nihandır
…….

Bedr ise muradı ben şeb olsam
Gerdûnı severse kevkeb olsam
…..

Envâr ile lainat doldu
İşte o gece sabah oldu
……..

Tek Hüsn için Aşk âh kılsın
Dünya yıkılırsa hâ yıkılsın
……..

Afveyleyelim ki belki bilmez
Bir sürçen atın başı kesilmez
………..

Firkat gibi mevt ömre sürmez
Allah ne verir de kul götürmez

……….

Kımransa hevâya kalbolurdu
Mırlansa sadâya kalbolurdu

………

Irlardı cünun terânesinden
Leylî Mecnun hikayesinden

sohbet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s